TMS

Velkommen til Trondheim Militære Samfund

Hvem er vi?

 TMS`s formål er å bidra til å opprettholde forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret.  

Totalforsvaret og samfunnssikkerhet ·fremme faglige, kulturelle og sosiale interesser blant medlemmene, samt å være et kontakt- og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret, primært i Midt-Norge   


Høstens foredragsdatoer med tema vil bli lagt ut fortløpende.


Bli en del av vårt fellesskap

Design by OK Selbo

Copyright Trondheim Militære Samfund – All rights reserved