Neste foredrag

AVLYST PÅ GRUNN AV COVID-19, NY DATO KOMMER

Militærmakt og etikk i krigens gråsone – Afghanistan

Tirsdag 17. mars 2020 kl. 1800 i Rustkammeret

Forsvarets kjerneverdier er respekt, ansvar og mot. Disse verdiene skal være rettesnorer for befal og mannskaper på alle oppdrag, innenlands og utenlands. 

Hva betyr dette i komplekse situasjoner hvor også kjerneverdiene blir utfordret? Hva gjør du når vanskelige beslutninger skal tas, krigens regler ikke helt strekker til og du må stole på ditt eget beste skjønn? Kan du stole på kjerneverdiene? Og har temaet overføringsverdi til andre profesjoner, eksempelvis politi og nødetater, hvor komplekse situasjoner krever evne til godt skjønn?

Cornelia Vikan fikk sin doktorgrad sist høst. Hør hennes beskrivelse av den virkeligheten som møter norske soldater i Afghanistan.

Foredraget er gratis og åpent for alle!

Det blir servering av kaffe og vafler etter foredraget.

Om Cornelia Vikan:

Vikan er ansatt som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. 

Hun har tverrfaglig bakgrunn og erfaring, både sivilt og militært. 

Vikan har hovedfag i russisk fra Universitetet i Oslo, mastergrad i internasjonal sikkerhet og krigens etikk fra Universitetet i Tromsø. Hun fullførte sin doktorgrad i anvendt etikk på NTNU høsten 2019. Hun har gjennom flere år deltatt i ulike debattfora med perspektiver på militær profesjonsetikk og krigens etikk, 

%d bloggers like this: